Wachttijd

Bij TCP.e  hanteren wij een wachttijd voor een intake gesprek, de wachttijd voor onze locatie in Eindhoven voor en na intake bedraagt momenteel: 

Wachtijden

Wij streven er naar om geen wachttijden te hebben Echter door de aanhoudende drukte en onderhandelingen met je zorgverzekering er voor kan zorgen dat we de norm niet kunnen hanteren.

Treeknormen


  • Intakegesprek: 1 tot 3 maanden na aanmelding
  • Diagnose: 4 weken tot 6 weken na intakegesprek
  • Start van de behandeling: 4 weken na diagnose

Contact gegevens afdeling zorgbemiddeling

Telefoonnummer per zorgverzekeraar

  • Achmea: 071 364 02 80
  • Menzis: 088 222 40 42
  • DSW: 010 246 64 66
  • Ziektenkostenverzekeraar: 030 257 91 11
  • Zorg & Zekerheid: 071 582 58 28
  • ENO: 0570 68 74 46
  • Eucare /Caresq: 088 353 57 63

Wat kan je doen als je eerder geholpen wil worden wanneer wij toch een wachtlijst hebben?

Indien je eerder geholpen wilt worden, kan je contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van jouw zorgverzekeraar. Mogelijk kunnen zij jou helpen aan een praktijk die eerder zorg kan bieden. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Of ben je op zoek naar ...