Trauma bij vluchtelingen

Vluchtelingen die in Nederland wonen, kunnen psychische problemen hebben die samenhangen met traumatisering en/of gedwongen migratie. Deze mensen zijn gevlucht uit hun land van herkomst, en hebben daar vaak ernstige oorlogs- of andere traumatische ervaringen meegemaakt. Vluchtelingen hebben vaak te maken met langdurige en meestal uitputtende asielprocedures. De gedwongen migratie, het ontbreken van een psychosociaal netwerk, het onvermogen om zich aan de nieuwe leefomstandigheden aan te passen en de behoefte om het sociale netwerk van uit het niets in een vreemd land op te bouwen, brengen bijkomende problemen met zich mee. Niet alleen de gebeurtenissen in de fase vóór de vlucht (pre-migratiefase), ook de vlucht zelf (migratie) en het opbouwen van een leven in het gastland (post-migratiefase) kunnen leiden tot het ontwikkelen van psychische problematiek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *