Toeleiding naar arbeid

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Het gaat hier om mensen die nu bijvoorbeeld nog een Wajong-uitkering krijgen of die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *