Tarieven

Per januari 2022 wordt er in de ggz gewerkt met een nieuw financieringssysteem, het Zorgprestatiemodel. Dit heeft andere tarieven tot gevolg, die onder andere afhankelijk zijn van de discipline van uw behandelaar, de duur van het consult en of het diagnostiek of behandeling betreft. In onderstaande tabel, vindt u een overzicht van de tarieven voor 2022.

Indien u niet op een gemaakte afspraak verschijnt of deze niet binnen 24 uur annuleert, wordt een bedrag van 60 euro in rekening gebracht. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar.

Ambulante GGZ

De ambulante (poliklinische) behandeling van TCP.e wordt grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft hiervoor eigen voorwaarden. Kijk daarom in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering of en op welke manier je behandeling vergoed wordt of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Voor een behandeling die valt onder de basis TCP.e of de gespecialiseerde TCP.e betaal je, net als voorgaande jaren, een eigen risico voor de zorgverzekering.

Zorgverzekering verplicht

TCP.e mag je pas in behandeling nemen als je een zorgverzekering hebt. Als je geen basiszorgverzekering hebt, overtreed je de wet en kun je een boete krijgen. Daarom raden we je aan om zo snel mogelijk een zorgverzekering af te sluiten als je die nog niet hebt.

Zorgkosten als je geen verblijfsvergunning hebt

Heb je geen verblijfsvergunning voor verblijf in Nederland? Dan heb je als het nodig is toch recht op gezondheidszorg.

Begeleiding

Krijg je hulp van TCP.e om zelfstandig te kunnen leven of heb je dagbesteding? Dan wordt deze hulp in 2021 vergoed door de gemeente. Deze begeleiding valt dan onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Toeleiding naar arbeid

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Het gaat hier om mensen die nu bijvoorbeeld nog een Wajong-uitkering krijgen of die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).

Groepstherapie

Groepstherapie bestaat uit instelling op medicatie aan psycho-educatie gericht op stoppen met roken, alcohol en cannabis gebruik

Niet gecontracteerde zorg

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekering dan krijgt u tot 80% vergoed vanuit uw zorgverzekering. Om u hierin tegemoet te komen vergoed TCP tot 20% van het niet vergoede bedrag.

Rekenvoorbeeld 1;

Factuur TCP = 100euro
Unive vergoed 80% van het totaal bedrag = 80euro
TCP.e betaalt 20% = 20 euro
Jij betaalt 0% = 0 euro

Rekenvoorbeeld 2;

VGZ vergoed 70% van het totaal bedrag = 70euro
TCP.e betaalt 20% = 20 euro
Jij betaalt 10% = 10 euro

Niet vergoede behandelingen

Voor sommige problemen heb je geen recht op dekking voor zorg uit de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, bijvoorbeeld voor:
Relatieproblemen
Slaapstoornissen
Psychische klachten zonder diagnose
Een burn-out
Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik
Aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling
Enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen
Klachten omtrent rouw en verlies
Zelfbeeld

Eigen risico

In Nederland geldt een verplicht eigen risico dat de zorgverzekering oplegt. In 2022 is het verplichte eigen risico € 385.

Verhoogd eigen risico

In de afspraken die je maakt met de zorgverzekeraar kun je zelf voor een hoger eigen risico kiezen. Daardoor wordt je maandelijkse bijdrage aan de zorgverzekeraar lager. Maar als je behandeling krijgt binnen de geestelijke gezondheidszorg, overschrijden de kosten al snel het eigen risico. Dus wanneer je een ‘verhoogd eigen risico’ hebt, is het verstandig dit te verlagen naar het minimale eigen risico. Hierover kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Eigen risico per jaar

Het moment van ontvangen van de zorg bepaalt op welk jaar de aftrek van het eigen risico betrekking heeft. Eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal 250 euro.

Tarieven zelfbetalende cliënt

Intake / diagnostiek – per 60 minuten Behandeling – per 45 minuten
Psychiater – psychotherapeut (SGGZ) €268,31 €139,38 (psychotherapie)
€198,69 (farmacotherapie)
Klinisch psycholoog- psychotherapeut (SSGZ) €216,23 €139,38
GZ-psycholoog (BGGZ) €163,37 €120,99
Beeldend therapeut €65 €85
Onverzekerde zorg €150 €120
*Indien een sessie uitloopt, zal worden aangerekend volgens de volgende voorwaarden;
1-14min = 15 minuten
15-29min = 30 minuten
+30min = 60 minuten

Vergoeding verzekering

Achteraf declareren is mogelijk

Afhankelijk van je zorgverzekering kun je (een deel van de) gemaakte behandelkosten achteraf declareren bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden van je aanvullende verzekering. Als je contact opneemt met je verzekeraar, is het handig om deze gegevens bij de hand te houden:

TCP.e heeft vanaf 01-01-2023 een contract met de volgende zorgverzekeringen:

Of ben je op zoek naar ...