Systeemtherapie

Relaties en gezinnen in systeemtherapie

Systeemtherapie wordt ook wel gezinstherapie of relatietherapie genoemd. In deze therapie staat het systeem dan voor de relatie (met één of meerdere partners) of het gezin. In de behandeling neemt dus nooit slechts één persoon deel. Het is tenslotte zo, dat wanneer een lid van het systeem (gezin of relatie) een probleem ervaart, dit de andere leden binnen dat systeem beïnvloedt. De behandeling draait niet om een individu, maar met name om het verbeteren van de interactie tussen de leden binnen het systeem

Verandering als basis voor systeemtherapie

Systeemtherapie richt zich op verandering binnen relaties en gezinnen. De behandeling staat nooit op zichzelf, maar richt zich op meerdere factoren. Een systeemtherapeut zal nooit slechts de cliënt behandelen, maar alle deelnemende factoren die invloed hebben (gehad) op de ontstane hulpvraag. In een intakegesprek zal een systeemtherapeut dus met meerdere mensen, leden uit het systeem, praten en ze observeren om zo tot de kern van het probleem te komen

De therapie zal de cliënt meer bewust maken van de reacties op elkaar in het systeem en zo begrip bewerkstelligen voor de invloed die leden van een systeem op elkaar uitoefenen. Indien nodig worden de andere leden van het systeem ook in het vervolg van de therapie betrokken. Communicatie, samenhang, begrip en verandering binnen relaties en gezinnen. Dit alles wordt met systeemtherapie effectief behandeld. Uiteindelijk wordt verandering het doel: veranderen van de omgang met elkaar, of veranderen van de wijze waarop tegen het probleem wordt aangekeken.

Voor wie

Systeemtherapie is breed inzetbaar. Bijvoorbeeld bij

 • relatie- en gezinsproblemen,
 • psychische problemen en klachten,
 • huislijk geweld,
 • lichamelijke aandoeningen

Hoe werkt systeemtherapie?

De cliënt en naast betrokkenen worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin komt onder andere aan de orde:

 • wat de klachten en problemen zijn;
 • hoe ze zijn ontstaan;
 • de impact van de klachten en problemen op alle betrokkenen;
 • het doel van de therapie;
 • wat de gewenste veranderingen zijn;
 • wat er nodig is om de gewenste verandering tot stand te brengen;
 • het aantal benodigde gesprekken en de frequentie hiervan.

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing

Je psycholoog laat iedereen aan het woord en geeft aan wat opvalt. Vaak gaat het over de vragen: ‘hoe ervaar je de ander en wat zou je graag van de ander willen’? Zo leer je anders omgaan met elkaar. Daardoor worden de problemen kleiner.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *