Seeking safety

  • Seeking Safety is het meest populaire, op  evidence-based ( bewijs gebaseerde ) programma dat ontworpen is om mensen te helpen veiligheid te bereiken tegen alle soorten trauma’s en/of verslavingen
  • Seeking Safety is een cognitief gedragspsychotherapie ontwikkeld door Najavits (1998). Het doel van Seeking Safety is een therapie aan te bieden waarbij met succes zowel verslaving als PTSS kan worden behandeld.
  • In deze behandeling speelt de component veiligheid (safety) een grote rol. Bij zowel verslaving als PTSS is het herstel van veiligheid van groot belang.
  • Seeking Safety onderscheid zich van reguliere CGT doordat het zich richt op het verlagen van de algemeen ervaren stress, terwijl CGT zich richt op trauma verwerking. Postief aan Seeking Safety is het feit dat het mogelijk is om naast Seeking Safety een traumaverwerkende behandeling te volgen zoals CGT of EMDR.
  • Seeking Safety bestaat uit 25 behandelonderwerpen, waarbij in elke sessie een ander onderwerp aan bod komt bestaande uit de volgende domeinen: gedrag, cognitie en inter-persoonlijke copingvaardigheden (Najavits, Weiss, Shaw, Muenz, 1998).
  • Er zijn veel internationale review studies gedaan naar de werking van Seeking Safety. In verschillende onderzoeken is het succes van Seeking Safety gebleken. Bij verschillende populatiegroepen zoals vrouwen in de gevangenis, poliklinische patiënten (man/vrouw) en mannelijke oorlogsveteranen is er sprake van vermindering van verslaving en PTSS symptomen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *