Over ons

De zorg die jij begrijpt

TCP.e is ontstaan door de grote vraag naar Transculturele Psychiatrie, niet alleen cliënten maar ook de schreeuw van onze collega behandelaren was luid hoorbaar. Om deze redenen hebben onze initiatiefnemers op 6-12-2021 de beslissing genomen om de stap te maken om TCP tot leven te roepen.

Dr. N. Najem

Initiatiefnemer

Dr. N. Najem is al sinds 2017 een zeer gerespecteerde psychiater binnen zijn vakgebied. Hij zag dagelijks de vraag om transculturele therapie groeien zonder dat deze beantwoord kon worden. Het is zijn doel om mensen met een ander culturele achtgrond, culturele waarden en normen te horen en een helpende hand te bieden.

of je nu een Nederlandse, Antilliaanse of Arabische achtergrond hebt, wij zijn er om jou te helpen

Bouchra al ruim 30 jaar een vaste rots in haar vakgebied. Zij heeft in haar ervaringsjaren gemerkt dat er weinig aansluiting is voor de culturele achtgrond van cliënten, dit ondanks dat er veel vraag is vanuit cliënten met een migratie achtgrond.   Uit eigen beleving en betrokkenheid in de maatschappij merkt zij dat de veel voorkomende problematieken te maken heeft met de “roots” van waar mensen vandaan komen.

ik leg de nadruk op de migratie achtergrond en de roots van mijn clienten

Bouchra Mrabet

Initiatiefnemer

Zairo Cijntje

Initiatiefnemer

Zairo is al sinds 2012 eigen ondernemer in de financiële en iT wereld. De druk op de zorg groeit en ook ggz-praktijken hebben te maken met steeds toenemende regeldruk. Dit komt bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving, grotere samenwerkingsverbanden en een toenemende zorgvraag. De praktijkmanager richt zich op de bedrijfsvoering van de praktijk en wordt ingezet op de volgende aandachtsgebieden: kwaliteit, personeel, organisatie en beleid, financieel, middelen (facilitair/automatisering) en samenwerking op wijk- en regio niveau.

ik ben er om de praktijkvoering te optimaliseren en het praktijkrendement te verhogen zodat onze zorgverleners tijd hebben voor wat echt belangrijk is: de zorg voor onze patiënten

Onze visie

TCP is een GGZ praktijk met een maatschappelijke visie. De diversiteit in onze samenleving is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Zo leven er vandaag de dag in Eindhoven alleen al 156 nationaliteiten samen en dit terwijl de sociaaleconomische verschillen alleen maar toenemen. Deze verschillen overstijgen het draagvlak van veel mensen. Omgaan met variëteit tast de vanzelfsprekendheid van de eigen lokale identiteit aan.

Wij zien dat de draagvlak op dit moment enorm onder druk staat en dit kan leiden tot stress en uitsluiting, deze uitsluiting kunnen wij niet voorkomen. Wat wij wel kunnen doen is om dit terug draaglijker te maken. Met die groei aan diversiteit heeft ook de geestelijke gezondheidszorg te maken. Te vaak lopen behandelingen als gevolg van verschillen tussen cliënt en hulpverlener spaak. Er wordt simpelweg geen of te weinig rekening gehouden met de verschillende leefwerelden en sociale culturele systemen.

De verdere professionalisering van het zorgaanbod en het wegvallen van de, in het verleden nog zo prominent aanwezige verzuiling, zorgt voor een steeds grotere kloof tussen het professionele zorgsysteem en de leefwereld van cliënten. Dat komt vooral tot uiting wanneer cliënten vanuit een ‘wij-cultuur’ geconfronteerd worden met een op de ‘ik-cultuur’ gebaseerd diagnose- en behandelsysteem. Het gros van de migranten in Nederland is afkomstig uit een wij-cultuur, terwijl de behandelingen gegeven worden door therapeuten die, hoewel zij afkomstig kunnen zijn uit diverse culturen, opgeleid zijn vanuit het perspectief van een ik-cultuur.

Hoe denkt TCP dit werkelijkheid te maken, dit doen wij dankzij onze MISSIE

Onze missie

TCP gaat er van uit dat de betekenis van sociale en psychiatrische problemen eerst in de eigen context onderzocht en gekend moeten worden. Dankzij de combinatie van zelfkennis en professionele ervaringen zijn onze behandelaren in staat om dieper in te gaan bij de leefwereld van de cliënten. TCP helpt uiteindelijk de cliënt mee te nemen in professionele duidingen zonder dat de eigen culturele waarden en normen over het hoofd wordt gezien.

Voor wie?

Wij richten ons op mensen met psychiatrische problemen en/of verslavingsproblemen. Wij behandelen (jong) volwassenen en gezinnen met psychische of psychiatrische klachten en/of verslavingsproblemen binnen de generalistische en specialistische GGZ. Iedereen kan zich aanmelden met of zonder verwijzing. We zijn er voor mensen met of zonder migratieachtergrond en van lichte tot matige problematiek. Wij hebben begrip voor mensen met een ander cultureel achtergrond. Iedereen is welkom bij TCP.

Of ben je op zoek naar ...