Niet vergoede behandelingen

Voor sommige problemen heb je geen recht op dekking voor zorg uit de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, bijvoorbeeld voor:
Relatieproblemen
Slaapstoornissen
Psychische klachten zonder diagnose
Een burn-out
Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik
Aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling
Enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen
Klachten omtrent rouw en verlies
Zelfbeeld

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *