Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT)

Mentaliseren houdt in, dat u uw eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. MBT is een behandeling die mensen met ernstige emotionele of psychische klachten helpt om hun eigen gedrag en dat van anderen beter te begrijpen .Deze behandeling is bedoeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis ( cluster B)  en richt zich op het versterken van je mentaliserend vermogen: je leert jouw gedag en dat van anderen te verklaren vanuit de gevoelens die daarachter schuilgaan. Door te onderzoeken welke gedachten, bedoelingen en verlangens iemand heeft, leer je het gedrag beter te begrijpen. Daardoor kun je meer afstand nemen van je gevoel op dat moment en reageer je minder impulsief en (zelf)destructief. Zo komt er ruimte voor meer positieve energie in je leven

Zitten je emoties je in de weg?

Voel jij je vaak overvallen door de heftigheid van je eigen emoties? Reageer je daardoor impulsief? Je neemt dan niet de tijd om even na te denken. Je reageert al en overziet niet wat de gevolgen kunnen zijn van je impulsief gedrag. Hierdoor raak je heel makkelijk in ruzies verzeilt, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Wil je dit stoppen? Dan is mentalization-based treatment (MBT) behandeling iets voor jou

Wat is MBT?

Door deze mentalization-based treatmentbehandeling leer jij je eigen emoties, gevoelens, acties én die van anderen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Dat leren begrijpen wordt mentaliseren genoemd. En mentaliseren kun je leren.Zodra jij je eigen emoties en reacties steeds beter begrijpt merk je dat je reactie ook anders wordt. Dat merk jij niet alleen, maar ook mensen in je omgeving. Waar je gedrag en reactie zorgde voor een afwachtende en soms ook negatieve houding van anderen ten opzichte van jou verandert dat door MBT. Het onderlinge contact gaat steeds makkelijker verlopen. Dit doet je zelfbewustzijn goed en je gaat je zekerder voelen. Dat heeft weer een positieve uitwerking op je stemming. De kwaliteit van je leven neemt dus toe

Wat gebeurt er bij verminderd mentaliserend vermogen?

Bij verhoogde spanning neemt bijvoorbeeld bij mensen met cluster B persoonlijkheidsstoornis (BPS) het mentaliserend vermogen snel af. Als dat gebeurt, worden zij overspoeld door emoties, voelen zich snel bekritiseerd of afgewezen. Ze vullen gedachten bij anderen in of reageren impulsief vanuit een bepaalde gevoelstoestand.
​​​​​Anderen vermijden echte relaties en voelen zich regelmatig leeg, alleen of waardeloos. Je kan je voorstellen dat dit kan leiden tot problemen in je leven als dit lang aanhoud

Doel van MBT 

MBT behandelingen zijn gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen. Je leert in de MBT therapie de  gevoelens, gedachten en bedoelingen van jezelf en anderen te begrijpen. Hierdoor leer je ook hoe relaties tussen mensen werken en kun je makkelijker ook in het dagelijks leven met andere mensen om te gaan.

Dat helpt je om beter met anderen en jezelf om te gaan, waardoor je klachten verminderen

Effectiviteit
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat deze behandeling blijvend positieve effecten heeft. De symptomen, het sociaal en interpersoonlijk functioneren en de persoonlijkheidspathologie verbeteren dankzij deze therapie aanzienlijk.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *