Klinische GGZ-behandeling

Als je klinisch wordt behandeld betekent dit dat je opgenomen bent bij TCP.e. De eerste drie jaar van je opname bij TCP.e worden betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Na het derde jaar wordt je behandeling betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *