Inzichtgevende psychotherapie

Een inzichtgevende (psychodynamische) psychotherapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende –niet adequate- interactiepatronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd en die het leven van iemand (ernstig) kunnen belemmeren. Bewustwording van deze patronen, op een meer emotioneel niveau, kan het voor iemand mogelijk maken andere en gezondere keuzes te leren maken in het leven.

Een inzichtgevende psychotherapie is in eerste instantie niet gericht op het wegnemen van uw symptomen en/ of klachten, maar u gaat met hulp van de therapeut eerst op zoek naar onderliggende betekenissen en de ontstaansgeschiedenis van uw klachten en patronen. Met als doel dat u in de toekomst zelf kan leren onderzoeken wat de betekenis kan zijn van klachten en dat u leert uzelf te zijn en uw leven bewuster en gezonder in te richten. Inzichtgevende psychotherapie is vaak een langdurig proces

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *