Identiteitsproblemen

Identiteitsproblemen

Wat is identiteit:

Om te begrijpen wat identiteitsproblemen zijn, is het allereerst van belang om te begrijpen wat identiteit is. De identiteit is, eenvoudig gezegd, alles wat er voor zorgt dat we uniek zijn. We hebben veel verschillende eigenschappen, normen en waarden, leeftijd, uiterlijk, ideeën, gedachtegangen, die ervoor zorgen dat we een uniek persoon zijn. De identiteit wordt dus gedeeltelijk door onszelf gevormd, maar ook door het beeld dat anderen van ons hebben. Het (h)erkennen en accepteren van deze identiteit is de basis voor een gezonde ontwikkeling. Ook is het belangrijk dat eigenschappen van deze identiteit al op jonge leeftijd herkend, gewaardeerd en gestimuleerd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot problemen op het gebied van de identiteit.

De Identiteitsproblemen doen zich vooral voor tijdens de puberteit en de adolescentie aangezien in deze periode veel veranderingen plaatsvinden. Identiteitsproblemen kunnen zicht uiten in

 • problemen met intimiteit
 • vervaging van het tijdsperspectief
 • gebrek aan concentratie en inzet ten aanzien van school of werk

Belangrijk symptomen :

Subtypes en/of specificaties

 • onzeker voelen
 • geen doelen in je leven hebben
 • problemen ervaren in vriendschappen
 • je culturele afkomst als problematisch ervaren
 • jezelf regelmatig als een vreemde ervaren
 • de wereld om je heen regelmatig als vreemd ervaren
 • onduidelijkheid over je seksuele geaardheid

Problemen met het zelfbeeld

Dit kan zich uiten in:

 • het ervaren van problemen met het contrast tussen hoe iemand zichzelf ziet en hoe iemand zichzelf graag zou willen zien
 • het ervaren van problemen met het contrast tussen hoe iemand zichzelf ziet en hoe iemand denkt dat anderen hem zien
 • het bemoeilijken van het verkrijgen van een consistent zelfbeeld door verschillende persoonlijke ervaringen die aan concrete rollen en situaties gebonden zijn
 • het uitblijven van een identiteitskeuze doordat zinvolle aanknopingspunten om relevante informatie over zichzelf tot een coherent zelfbeeld te smeden, ontbreken.

Problemen met het zelfbeeld zullen in de meeste gevallen samenhangen met het niet kunnen komen tot keuzes.

Problemen met de seksuele geaardheid

Dit kan zich uiten in:

 • het ervaren van meer emotionele problemen tijdens de adolescentie
 • niet of nauwelijks kunnen praten over de gevoelens met leeftijdsgenoten
 • eenzaamheid en geïsoleerd zijn van leeftijdsgenoten
 • het gemis van voorbeelden van mensen die ook dergelijke gevoelens hebben en bij wie herkenning gevonden zou kunnen worden (jeugdige ervaart zichzelf als afwijkend)
 • negatieve reacties vanuit de omgeving (bijvoorbeeld afstandelijk, denigrerend, agressief)
 • weinig steun van familie/gezin (bijvoorbeeld ontkennen of doodzwijgen van de geaardheid door de ouders).

Problemen met de seksuele geaardheid zullen in de meeste gevallen samenhangen met het niet kunnen komen tot keuzes.

Problemen met de genderidentiteit

Dit kan zich uiten in:

 • ontevredenheid met en het niet accepteren van de eigen sekse
 • de wens om tot de andere sekse te behoren
 • vertonen van crossgendergedrag
 • een afkeer hebben van activiteiten die bij de eigen sekse behoren
 • een hang naar activiteiten hebben behorend bij de andere sekse
 • verdriet en boosheid over de dagelijkse conflicten met ouders over het crossgendergedrag
 • slechtere sociale relaties met leeftijdsgenoten (vooral jongens)
 • het als bedreigend ervaren van de secundaire geslachtskenmerken.

Problemen met de genderidentiteit zullen in de meeste gevallen samenhangen met het niet kunnen komen tot keuzes.

Problemen met de losmaking van ouders

Dit kan zich uiten in:

 • het ervaren van problemen met het minder afhankelijk worden van de ouders
 • moeite hebben met het bepalen van een eigen plaats binnen de veranderende relaties in het gezin en de familie.

Problemen met de losmaking van ouders kunnen zowel samenhangen met het niet kunnen komen tot keuzes, als met het maken van negatieve keuzes.

Problemen met het aangaan van relaties

Dit kan zich uiten in:

 • moeite hebben met contact maken
 • moeite hebben met vertrouwen geven en nemen
 • moeite hebben met het openstellen voor vriendschappen.

Problemen met het aangaan van relaties kunnen zowel samenhangen met het niet tot keuzes kunnen komen, als met het maken van negatieve keuzes.

Problemen met het ontwikkelen van een studie- of beroepsidentiteit

Problemen met het ontwikkelen van studie- of beroepsidentiteit kunnen zowel samenhangen met het niet kunnen komen tot keuzes, als met het maken van negatieve keuzes.

Problemen met het ontwikkelen van een levensbeschouwing

Problemen met het ontwikkelen van een levensbeschouwing kunnen zowel samenhangen met het niet kunnen komen tot keuzes als met het maken van negatieve keuzes.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *