Groepstherapie

groepstherapie is gewoon  therapie in groepsverband. Veel behandelingen die individueel gegeven worden, kunnen ook in een groep plaatsvinden. Sommige mensen schrikken op het begin een beetje als ze het advies krijgen om een groepsbehandeling te volgen omdat het toch een andere vorm van therapie is. Het is ook best spannend om met onbekenden over je problemen te praten, open te zijn over die dingen die je moeilijk vindt en om ook naar de problemen van andere mensen te praten. Maar de meeste mensen ervaren groepstherapie uiteindelijk als iets heel waardevols, mede doordat groepstherapie enorm veel voordelen met zich meebrengt

Groepstherapie blijkt namelijk een hele effectieve manier van behandelen. In een groep vind je herkenning, ontmoet je mensen met dezelfde problemen die echt begrijpen wat je voelt en vind je voorbeelden van hoe andere mensen met dezelfde problemen omgaan. Deze voordelen worden door veel mensen die een groepstherapie volgen als heel fijn ervaren. Het geeft ze weer hoop voor de toekomst en geeft ze handvatten om beter te leren omgaan met de problemen die ze ervaren

Doel van groepstherapie

De doelstelling van groepstherapie is meestal om meer inzicht te krijgen in de achtergronden en oorzaken van jouw problemen/klachten of uitdagingen. Met dat inzicht kun je nieuw gedrag verwerven, door in de groep te oefenen.  Ook kun je veel leren van jouw eigen functioneren in groepen. Het uiteindelijke doel wordt door jou zelf bepaald. Vaak willen deelnemers zichzelf vrijer voelen in het dagelijkse leven en in het contact met anderen. Groepstherapie helpt om meer in harmonie te leven met jezelf en anderen

Kracht van groepstherapie

In groepstherapie doen zich andere dingen voor dan in een een-op-een relatie tussen patiënt en therapeut. Mensen zijn sociale wezens en individuen bestaan vooral in hun relatie tot de ander. De groep is de enige setting die toelaat om mensen te doorgronden in al hun complexiteit. Een groep weerspiegelt het echte leven. Hierdoor worden problemen zichtbaar en bewerkbaar. Soms is het feit dat je deel uitmaakt van een groep en ‘erbij horen’ al een nieuwe ervaring en ‘genezend’ werken. Ook word je in groepen vaak ‘geraakt’ door de reis van anderen. Dat verheldert en versnelt soms ook jouw eigen ontwikkeling. Groepstherapie is een hele effectieve aanpak, waarbij geldt ‘hoe hechter de groep, hoe groter het effect’. Het rendement van groepstherapie is soms groter dan van individuele therapie of biedt minimaal aanknopingspunten voor jouw individuele therapie

Hoe werkt  groepstherapie

In een groep zitten meestal tot 8 deelnemers. De groep wordt begeleid door 1 of 2 therapeuten, afhankelijk van de grootte van de groep. Groepstherapieën zijn er in verschillende vormen

Soorten groepstherapie

Er worden diverse vormen van groepstherapie onderscheiden, waaronder

  • inzichtgevende groepstherapie,
  • directieve groepstherapie,
  • themagerichte groepstherapie,
  • begeleide zelfhulpgroepen.
  • Soms worden ook gezinstherapie, familieopstellingen
  • psychodrama

Voor wie

Groepstherapie is in principe voor dezelfde mensen en problemen geschikt als individuele therapie.  De volgende indicatoren kunnen een rol spelen bij de aanbeveling groepstherapie te overwegen:

  • Bij een groepstherapie staat het onderlinge contact centraal. Veel klachten en problemen ontstaan of worden in stand gehouden in relatie met anderen. Als jij moeilijkheden ervaart in contacten met anderen of onzeker bent over jezelf, kan inzichtgevende groepstherapie een goed idee zijn
  • Bewust onbekwaam. Groepstherapie is bij uitstek de manier om te experimenteren en oefenen met nieuwe omgangsvormen. Het biedt een veilige ruimte om samen stil te staan bij ervaringen en om te reageren op elkaars inbreng.
  • Wanneer je het gevoel hebt dat je steeds weer in dezelfde patronen terecht komt, dan kan groepstherapie je helpen hier vat op te krijgen.

Wat doet een groepstherapeut

Tijdens de therapiesessies neemt de psychotherapeut een terughoudende positie in. Bij groepspsychotherapie is veel afhankelijk van de inbreng van de groepsleden zelf. Soms zal de psychotherapeut iets zeggen of iemand iets vragen, maar vaak zijn de groepsleden aan het woord. De groepstherapeut zorgt voor een vlot verloop van de bijeenkomst. De therapeut biedt een luisterend oor, borgt een veilige omgeving en bewaakt opbouwende communicatie tussen de deelnemers

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *