E-health

Online contact en diagnosestelling met en door zorgverleners is een efficiënte manier van zorgverlening.

E-health is, kort gezegd, het toepassen van digitale middelen in de zorg. Dat is een heel breed begrip.  Digitale middelen die mensen helpen om meer grip te krijgen op hun eigen geluk en gezondheid. Denk aan (zelfhulp)modules, videobellen of oefenplannen. Middelen die iemand helpen, precies op de manier en op het moment dat diegene er behoefte aan heeft. Zo worden mensen digitaal ondersteund op weg naar herstel.

e-Health in de zorg biedt extra informatie, oefeningen en vooral heldere psycho-educatie voor cliënten wat hen helpt om duurzaam zelfredzaam te worden en jou meer tijd geeft om echt in gesprek te gaan. Het is dan ook de ideale aanvulling op de hulpverlening aan jouw cliënt: voorafgaand aan het zorgtraject op de wachtlijst, als aanvulling op de lopende behandeling (blended care) of als steun tijdens de nazorg.

communicatietechnologieën

EHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren. Cliënten en zorgprofessionals kunnen zo via digitale apparaten diagnoses stellen, uitslagen communiceren en informatie inzien en uitwisselen. Domoticatoepassingen als beeldschermzorg en leefstijlmonitoring zijn voorbeelden van eHealth. Maar bijvoorbeeld ook elektronische clientendossiers (ECD’s). EHealth draagt bij aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer eigen regie voor cliënten.

Waarom e-health?

E-health kan namelijk een grote toevoeging zijn voor cliënten, voor zorgverleners én voor zorginstellingen. Mensen hebben met e-health hulp letterlijk in hun broekzak. Zorgverleners hebben meer mogelijkheden om mensen te ondersteunen, ook tussen afspraken in. Organisaties kunnen meer mensen helpen, en hen laagdrempelig bereiken.

Werkwijze  e-health

Er zijn eHealth-toepassingen beschikbaar voor verschillende doelgroepen en voor verschillende fases van het zorgproces. Grofweg zijn er drie werkwijzen bij eHealth:

  1. Zonder begeleiding van een zorgverlener. Bijvoorbeeld het opzoeken van informatie op een website of het volgen van een zelfhulpmodule.
  2. Met begeleiding van een zorgverlener die de patiënt niet persoonlijk kent. Bijvoorbeeld het volgen van een online module (met online begeleiding) voor een bepaalde stoornis of klacht waar je je als patiënt zelf voor kunt aanmelden.
  3. Met begeleiding van een zorgverlener die de patiënt wel persoonlijk kent. Bijvoorbeeld het volgen van een behandelmodule via een platform, met online of face-to-face begeleiding

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *