Cliëntgerichte therapie

Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar u aanspreekt als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft.

Clientgerichte psychotherapie is een vorm van inzichtgevende psychotherapie. In de cliëntgerichte therapie staat, zoals de naam al zegt, niet in eerste instantie klacht maar juist de beleving van de cliënt centraal. Hierbij wordt er niet zo zeer uitgegaan van hoe de psycholoog de klachten ziet maar wordt er juist aandacht besteed aan hoe de cliënt zijn/haar klachten ervaart en wat de betekenis daarvan is voor diegene.

Het uitgangspunt van deze therapievorm is dat de mensen vanuit zichzelf over genoeg hulpbronnen beschikken om hun problemen op te lossen en vooruit te komen binnen een veilige omgeving. De therapeut biedt hierbij deze veilige omgeving en neemt een ondersteunende rol aan waarbij hij/zij vertrouwt op de mogelijkheden van de cliënt.

De therapie richt zich vooral op het leren exploreren, ervaren en accepteren van gevoelens en gedachten. Door dit te doen komen mensen weer in contact met zichzelf en kunnen zijn hun mogelijkheden (weer) optimaal benutten en daarmee ook beter leren omgaan met problemen en uitdagingen die het leven soms met zich meebrengt

Gedachten en gevoelens

Het zicht krijgen op deze persoonlijke problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zichzelf, met het eigen innerlijk, dus niet alleen met zijn gedachten maar vooral ook met zijn gevoelens. Door in gesprek te komen over deze gevoelens en gedachten, kunt u uw problemen onderzoeken en ontdekken hoe u hierin verder kunt komen

De houding van de psychotherapeut

Een grondgedachte van de cliëntgerichte psychotherapie is dat de houding van de psychotherapeut in dit gesprek van groot belang is. Die therapeutische houding bestaat uit drie elementen: empathie, acceptatie en echtheid. Dat wil zeggen: de psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt zoals hij is, d.w.z. hij is niet veroordelend en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen en hij is als psychotherapeut in contact met zijn eigen gevoelens. In de cliëntgerichte visie zorgen deze basiselementen voor een veilig klimaat, waarin de cliënt zich verder kan ontwikkelen.

Cliëntgerichte psychotherapie of een andere vorm van psychotherapie?

Het is niet zo dat voor één bepaalde klacht één soort therapie het beste zou zijn. Uit onderzoek blijkt dat psychotherapie werkt, zowel cliëntgerichte psychotherapie als andere vormen van psychotherapie. Een richtlijn voor wie bij welke therapie het meeste baat heeft, is dan ook niet te geven. Voor het succes van een therapie blijkt het wel van belang dat er een goede therapeutische relatie tot stand komt en dat er overeenstemming is over de manier van werken. Als u zich aangesproken voelt door cliëntgerichte psychotherapie, is dit daarom een goede reden om te vragen om of op zoek te gaan naar een cliëntgericht psychotherapeut

Wanneer is cliëntgerichte therapie geïndiceerd?

Cliëntgerichte psychotherapie biedt effectieve behandeling voor volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. De behandelingen worden in verschillende settingen aangeboden: individueel, relationeel, gezin, speltherapie (bij kinderen) of in een groep.

  • Probleemgebieden zijn onder meer:
  • hechtingsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek
  • persoonlijkheidsproblematie
  • posttraumatische stress klachten
  • gezins- en relatieproblemen
  • stemmingsklachten, zoals depressiviteit en dysthyme stoornis
  • angstklachten, bijvoorbeeld sociale angst en gegeneraliseerde angst
  • identiteitsproblematiek
  • levensfaseproblematiek
  • overspannenheid, burnout, aanpassingsstoornis

 De problematiek kan hierbij betrekkelijk eenvoudig zijn (voor zover menselijke problematiek eenvoudig genoemd kan worden) tot buitengewoon complex (ernstig getraumatiseerde levens en/of persoonlijkheidsstoornissen).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *