Behandeling van agressie regulatieproblematiek

Stoornissen in de impulsbeheersing zijn vaak goed te behandeling middels cognitieve gedragstherapie en psychotherapie en psycho-educatie:  

  • psycho-educatie over de stoornis, uitleg over de te volgen behandelstrategie en de daarmee te bereiken doelen, en verhogen van de motivatie van de cliënt om wat aan zijn gedrag te veranderen;
  • inventarisatie van risicosituaties of waarschuwingssignalen;
  • ontwikkelen van een persoonlijke time-out, die de cliënt kan toepassen zodra die situaties of signalen optreden;
  • trainen van vaardigheden of technieken die de plaats van de agressie kunnen innemen;
  • consolidering van nieuwgeleerde vaardigheden in nieuwe situaties.

Preventie

Ouders en verzorgers kunnen strategieën gebruiken om de symptomen van stoornissen in de impulsbeheersing te beheersen. Deze omvatten:

  • geen positieve bekrachtiging geven voor gedrag
  • kinderen en tieners aanmoedigen belangstelling te tonen voor het helpen van hun gemeenschap en samenleving
  • fysieke discipline te vermijden
  • consequent blijven bij het opvoeden

Onderzoek heeft uitgewezen dat extreme straffen, fysieke discipline en plotselinge opsluiting niet helpen bij het beheersen van impulscontrole stoornissen en de problemen kunnen verergeren

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *