Behandeling identiteitsproblematiek

De begeleiding bij identiteitsproblemen is er vooral op gericht om u te helpen met het (opnieuw) ontwikkelen van uw identiteit. Zo wordt vaak aandacht geschonken aan het verbeteren van een negatief zelfbeeld, maar ook aan het leren maken van keuzes. De gesprekken zijn bedoeld om u te begeleiden in uw eigen proces om uw identiteit zorgvuldig op te bouwen middels

 • cognitieve gedragstherapie.
 • inzichtgevende therapie
 • mentaliserende therapie (MBT)
 • E-health 

De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten.

behandeling van impulsbeheersing- en  agressie regulatieproblematiek

Stoornissen in de impulsbeheersing zijn vaak goed te behandeling middels cognitieve gedragstherapie en psychotherapie en psycho-educatie:  

 • psycho-educatie over de stoornis, uitleg over de te volgen behandelstrategie en de daarmee te bereiken doelen, en verhogen van de motivatie van de cliënt om wat aan zijn gedrag te veranderen;
 • inventarisatie van risicosituaties of waarschuwingssignalen;
 • ontwikkelen van een persoonlijke time-out, die de cliënt kan toepassen zodra die situaties of signalen optreden;
 • trainen van vaardigheden of technieken die de plaats van de agressie kunnen innemen;
 • consolidering van nieuwgeleerde vaardigheden in nieuwe situaties.

Preventie

Ouders en verzorgers kunnen strategieën gebruiken om de symptomen van stoornissen in de impulsbeheersing te beheersen. Deze omvatten:

 • geen positieve bekrachtiging geven voor gedrag
 • kinderen en tieners aanmoedigen belangstelling te tonen voor het helpen van hun gemeenschap en samenleving
 • fysieke discipline te vermijden
 • consequent blijven bij het opvoeden

Onderzoek heeft uitgewezen dat extreme straffen, fysieke discipline en plotselinge opsluiting niet helpen bij het beheersen van impulscontrole stoornissen en de problemen kunnen verergeren

gezins- en relatietherapie:

 • Gezins- en relatietherapie zijn vormen van systeemtherapie. Bij systeemtherapie gaat men er van uit dat klachten of problemen samenhangen met de omgeving, het ‘systeem’ waarin zij optreden. De omgeving kan een gezin of familie zijn, maar ook de werkomgeving, de school, de sociale of culturele omgeving waarin men leeft. Problemen beïnvloeden op hun beurt ook weer de omgeving
 • Een behandeling is nooit standaard, iedereen en elke relatie is anders. Het is daarom belangrijk om samen met de behandelaar te kijken op welke manier problemen binnen de relatie of het gezin in elkaar zitten. Er kan dan samen met het gezin een behandelplan gemaakt worden waarbij er verschillende manieren van behandeling mogelijk zijn
 • Een groot onderdeel van relatie- en gezinsproblemen bestaat vaak uit de communicatie. Het is daarom van belang om het gesprek met elkaar aan te gaan. Praat niet over elkaar, maar met elkaar. Geef aan wat je dwars zit, maar sta ook open voor de mening en problematiek van de ander.
 • Ga nooit vechten. Dit maakt de problemen alleen maar erger. Bouw rust in voor jezelf en de ander, met name als de spanningen oplopen.
 • Wanneer jullie er samen niet uitkomen kan TCP  jullie helpen. Dit doen we door middel van systeemtherapie. Dat wil zeggen dat de therapeut niet alleen kijkt naar het individu maar ook naar het systeem, waarin het individu leeft. Denk hierbij aan het hele gezin, de familie, de partnerrelatie, het gezin van herkomst, de woonbuurt etc.
 • Het doel van de therapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. Een probleem staat namelijk nooit op zichzelf, maar heeft altijd invloed op de omgeving. Door samen te werken aan het probleem, zijn de beste oplossingen mogelijk.
 • De systeemtherapeut beschouwt en behandelt problemen van individuen niet als op zichzelf staand, maar plaats ze steeds in het verband van de grotere sociaal-culturele context van het gezin. De nadruk van de behandeling ligt op het, in samenwerking met het gezin, veranderen van patronen

Tips voor de omgeving

 • De problemen binnen een relatie of gezin zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Vaak schamen mensen zich voor deze problemen.
 • Probeer de problemen die je ziet bespreekbaar te maken.
 • Vraag op welke manier je tot hulp kan zijn.
 • Een luisterend oor en een veilige plek bieden is erg belangrijk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *