Behandeling eetstoornis

Afhankelijk van de klachten van iemand bepaalt de behandelaar welke behandeling voor anorexia het beste is. Soms is een individuele therapie de beste aanpak. In andere gevallen kan gekozen worden voor een groepstherapie. De behandelaar legt uit waarom voor een bepaalde behandeling anorexia gekozen is.

Individuele therapie

Veelal is dat cognitieve gedragstherapie. Anorexia gaat niet alleen over ‘niet eten’, maar vooral over verkeerde gedachten en een verstoord lichaamsbeeld en zelfbeeld die ervoor zorgen dat iemand zijn normale eetpatroon inruilt voor een heel ander eetpatroon. Gedachten hebben invloed op hoe iemand zich voelt en gedraagt. Door deze niet helpende gedachten te veranderen en aandacht te besteden aan gedragsverandering, is het mogelijk om het zelfbeeld te verbeteren en de anorexia te overwinnen.

Cognitieve gedragstherapie bestaat uit:

 1. Gesprekken met de behandelaar. In deze gesprekken onderzoeken we samen jouw gedachten, gevoelens en gedrag. Kloppen deze gedachten?  
 2. Huiswerkopdrachten die je thuis maakt. Deze opdrachten kunnen weer input geven voor gesprekken.
 3. Gesprekken met partner of ouders kunnen ook deel uitmaken van de behandeling anorexia.

In de behandeling van anorexia is er veel aandacht voor het veranderen van je gedrag. Je leert stapsgewijs met stoppen van de eetbuien, stoppen met braken en doorbreken van je eetregels. Het regelmatiger eten komt daarvoor in de plaats. Andere belangrijke gespreksonderwerpen in de behandeling anorexia zijn je verstoorde (= negatief) zelfbeeld en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Ook jouw mogelijke problemen met het omgaan met emoties en kritiek zullen aan de orde komen. Gesprekken met je partner en/of ouders kunnen ook onderdeel zijn van de behandeling.

Groepstherapie

Een groepstherapie kan ook een goede behandelaanpak zijn. Deze behandelaanpak blijkt vaak effectief te zijn bij mensen met ernstige klachten door hun eetstoornis. In de groepstherapie wordt onderzocht waardoor de stoornis is ontstaan en welke factoren die stoornis ook in stand houden. In de behandeling is er veel aandacht voor veranderen van het huidige gedrag. Ook is er aandacht voor onderwerpen als zelfbeeld, streven naar perfectionisme, omgaan met emoties en slecht nieuws en kritiek.

Behandeling boulimia nervosa

De behandeling van boulimia wordt uiteraard afgestemd op de patiënt. Vragen die gesteld worden zijn: ‘wat zijn de klachten?’ en ‘wat is de ernst van de stoornis?’ Cognitieve gedragstherapie is de meest effectieve behandeling bij eetstoornissen, en zeker bij boulimia nervosa, blijkt uit onderzoek. In de behandeling wordt onderzocht welke gedachten er zijn over eten, gewicht en lichaamsvormen en of deze gedachten kloppen. In de behandeling wordt veel aandacht besteed aan het veranderen van gedrag, zoals het stoppen met eetbuien, stoppen met braken, regelmatiger eten en het doorbreken van eetregels. Andere belangrijke thema’s in de behandeling zijn de onzekerheid, het negatieve zelfbeeld en het perfectionisme dat vaak ervaren wordt evenals de problemen bij het omgaan met emoties. Soms wordt, als onderdeel van de behandeling, ook met de partner en/of ouders gesproken. Die hebben mogelijk een eigen of een andere kijk op de situatie. Dit kan helpen om de behandeling meer toe te spitsen op degene met een eetstoornis.

De behandeling van boulimia kan individueel of in een groep zijn. Een groep heeft ondermeer als voordeel dat het onderling zorgt voor herkenning van de problemen. De groepsleden kunnen elkaar onderling steunen en dat zorgt voor het besef ‘ik sta er niet alleen voor’. De behandelaar bepaalt, na overleg met jou, de meest geschikte behandelaanpak.

Binge Eating Disorder behandeling

De Binge Eating Disorder behandeling wordt uiteraard afgestemd op de persoon in kwestie. Wat zijn de klachten en wat is de ernst van de stoornis? Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelaanpak is bij BED. Centraal in deze Binge Eating Disorder behandeling staan de ideeën en gedachten die iemand heeft over eten, gewicht en lichaamsvormen én of deze gedachten kloppen.

Ook is er tijdens de Binge Eating Disorder behandeling veel aandacht voor het veranderen van gedrag.

 • Hoe stop je de eetbuien?
 • Hoe leer je regelmatiger eten?
 • Hoe kun je eetregels doorbreken?

In de behandeling komen ook onderwerpen aan bod als:

 • onzekerheid
 • negatief zelfbeeld
 • perfectionisme
 • omgaan met emoties

Gesprekken met partner en/of ouders kunnen ook onderdeel zijn van de behandeling.

Soms wordt een individuele behandeling geadviseerd, soms valt de keuze op een groepsbehandeling. Met een groep en in een groep de eetstoornis aanpakken heeft als voordeel dat alle aanwezigen de problemen uit eigen ervaringen herkennen. Vanwege deze herkenning van de problemen kunnen de groepsleden elkaar onderling steunen en vertellen hoe zij omgingen met de problemen die bij deze eetbuistoornis horen. Dit geeft een gevoel van ‘ik sta er niet alleen voor’. De behandelaar bepaalt, na overleg met jou, de meest geschikte behandeling.

Eetstoornis NAO behandeling

De behandeling van eetstoornis NAO wordt uiteraard afgestemd op jouw situatie en jouw klachten. Voordat de behandeling kan beginnen moet goed duidelijk zijn wat die klachten zijn en wat de ernst van de stoornis is.  

 • Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandeling bij eetstoornissen. Dit is meerdere keren wetenschappelijk onderzocht.  Deze psychologische behandeling staat stil bij de gedachten die je hebt over eten, over je gewicht en gewicht van mensen in zijn algemeenheid, bij lichaamsvormen en of al deze gedachten kloppen.
 • In de eetstoornis behandeling is veel aandacht voor het veranderen van gedrag. Andere belangrijke thema’s in de behandeling zijn de onzekerheid, het negatieve zelfbeeld, het perfectionisme en problemen bij het omgaan met emoties. Dit zijn zaken die je vaak ziet bij mensen met de eetstoornis NAO. Soms worden ook ouders en/of de partner uitgenodigd voor een gesprek. Zij kunnen een beter beeld geven van de patiënt waar de behandeling beter op afgesteld kan worden.
 • Soms wordt een individuele behandeling aangeraden, soms een groepsbehandeling. Een groep heeft als voordeel dat het onderling zorgt voor herkenning van de problemen. De groepsleden kunnen elkaar steunen en dat zorgt voor het besef ‘ik sta er niet alleen voor’. De behandelaar bepaalt, na overleg met jou, de meest geschikte behandeling

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *