Behandelaren

Onze behandelaren

WhatsApp Image 2023-02-16 at 21.12
n.najem@tcpe.nl
Nashwan Najem
Psychiater

Nashwan werkt al jarenlang als klinisch psychiater en daarna FACT-psychiater bij verschillende teams binnen het GGzE, GGZ Oost Brabant en Novadic-kentorn.

Nashwan Najem werd geboren in Mosoel in het noorden van Iraq. Hij studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Mosoel en studeerde af in 1992.  Van 1993-1999 werkte hij als huisarts in Mosoel.

In 2000 is hij naar Nederland gekomen met zijn familie. Na het behalen van zijn basis-artsdiploma bij de Universiteit Maastricht werkte hij als verslavings-arts bij Novadic-Kentron tot en met 2012. In deze periode heeft hij de opleiding Master in Addiction Medicine (MIAM) gevolgd, diploma is behaald in 2012.

In 2013 startte hij met de opleiding tot psychiater richting volwassenenzorg. Zijn aandachtsgebied binnen psychiatrie is behandeling psychiatrische aandoeningen van patiënten met transculturele achtergrond, ook in combinatie met verslavingsproblematiek

WhatsApp Image 2021-12-12 at 8.21
b.mrabet@tcpe.nl
Bouchra Mrabet
Verpleegkundige specialist

Bouchra is al 30 jaar werkzaam binnen de wereld van ggz. Als Sociaal Psychiatrische verpleegkundige voer ik intakegesprekken uit, dit zijn gesprekken waarbij er een verkenning wordt gedaan van de problemen bij patienten.

Bouchra Mrabet is geboren in Tanger (Marokko) , zij is op 4 –jarige leeftijd in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen. Haar socialisatie is grotendeels in Nederland geweest maar haar roots liggen in de Marokkaanse gemeenschap.

Zij studeerde af aan de hbo als verpleegkundige en heeft daarna communicatie en organisatiemanagement gedaan, na de post-hbo spv opleiding heeft zij haar master afgerond in Utrecht met als specialisatie verpleegkundig specialist. Zij heeft door de verschillende werkvelden in haar loopbaan ook enorme veel ervaring opgedaan binnen transcultureel werken, is zowel op beleidsmatig als vanuit behandelinhoudelijk aspect een expert. 

Bouchra is ook bekend binnen het sociaal domein, zij heeft goed zicht op de regionale sociale kaart en heeft vanuit ervaring met verschillende instanties te maken gehad. Zij is naast behandelaar ook als docent sociaal domein verbonden aan de hoge school. Dit maakt dat zij nieuwe ontwikkelingen op dat gebied ook in kan zetten in de behandeling. Cliënten die vooral op het gebied van psychosociale zorg hulpvraag hebben zullen bij tcp goed ondersteund worden.

WhatsApp Image 2023-01-16 at 21.22
K.loukili@tcpe.nl
Karima Loukili
GZ - Psycholoog

Mijn naam is Karima Loukili en ben opgeleid tot GZ- psycholoog sinds 2011. 
De postdoctorale opleidingen in psychologie en forensische psychiatrie hebben mijn kennis over de psychiatrie in het algemeen en transculturele psychotherapie in het bijzonder vergroot.

Door mijn culturele achtergrond en vakinhoudelijke kwaliteit kan ik de problematiek van deze doelgroep zorgvuldig diagnosticeren en behandelen. Ik geef voornamelijk behandeling aan mensen waarbij cultuurspecifieke factoren van belang zijn bij het ontstaan en aanhouden van hun psychische problemen.

Met mijn ruime ervaring van 17 jaar in de reguliere en transculturele GGZ heb ik veel therapeutische vaardigheden geleerd op het gebied van het diagnosticeren en behandelen van allochtone en autochtone patiënten en ben bekwaam in het behandelen van diverse uiteenlopende klachtenbeelden. 

Ik heb veel ervaring in het behandelen van verschillende, maar ook complexe problematiek. Naast mijn werkzaamheden als diagnostiek en behandeling ben ik tevens sinds 2017 praktijkopleider tbv de postdoctorale GZ opleidingen.

Ik ben opgeleid als integratief psycholoog, wat betekent dat ik werk vanuit verschillende stromingen en hieruit technieken gebruik welke ik van belang acht in de behandeling. Ik heb mij gespecialiseerd binnen de cliëntgerichte psychotherapie, de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

WhatsApp Image 2022-08-29 at 2.37
e.mutlu@tcpe.nl
Emine Mutlu
Psycholoog

Mijn doel in het psychologische hulp proces is om de cliënten te helpen hun problemen bij de wortel aan te pakken door de onderliggende oorzaken van de gebeurtenissen te laten zien

Ik ben zelf in Turkije geboren (Rize findikli) en heb klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Nederland gestudeerd.

Mijn doel is om clienten in staat te stellen hun gevoelens, gedachten en gedragingen te herkennen, hun sterke en zwakke punten te leren kennen, het vermogen te krijgen om zich uit te drukken en om bewustzijn van het leven te krijgen

Ik werk met volwassenen met cognitieve gedragstherapie, hypnotherapie, psychoanalytische therapie. Waar nodig werk ik ook met gezinnen met gezinstherapie, groepstherapie en relatie therapie.

Het bieden van cultuursensitief hulp in je eigen taal wordt door cliënten positief ervaren, ze voelen zich begrijpen, veilig, dat heeft weer sterke invloed op de ontwikkelen vertrouwensband tussen cliënt en de therapeut.

bbb2
Wida@tcpe.nl
Wida Aga
Verpleegkundige specialist

ik ben al 8 jaar werkzaam binnen de wereld van ggz. Als verpleegkundig specialist i.o. doe ik intakes en probeer het probleem verhelderen en samen met ons Multidisciplinaire team een behandeling aanbieden die per cliënt op maat samengesteld is.

Wida Aga werd geboren in Kabul, Afghanistan. Vanaf haar 16de met haar ouders van Rusland naar Nederland komen wonen.

Zij studeerde af aan de hbo als verpleegkundige en heeft daarna post hbo wond verpleegkundige gedaan, na de post-hbo is zij bijna met haar master klaar als verpleegkundig specialist ggz HAN - University of Applied Sciences at Nijmegen. Zij heeft door de verschillende werkvelden zoals jeugdzorg, Geziens-FACT, poli in haar loopbaan ook enorme veel ervaring opgedaan binnen verschillende expertise en transcultureel werken, is zowel op onderzoek als vanuit behandelinhoudelijk aspect een expert

Wida heeft zich laatste jaren ook gespecialiseerd in ADHD, Autisme en systembehandeling. Daarnaast client staat centraal en zij bekijkt wat iemand kan dus de sterke kanten van iemand en welke handvatten zijn/hij er nodig heeft om je leven weer op te pakken in plaats wat fout gaat. Het bieden van cultuursensitief hulp in je eigen taal wordt door cliënten positief ervaren, ze voelen zich begrijpen, veilig, dat heeft weer sterke invloed op de ontwikkelen vertrouwensband tussen cliënt en de therapeut.