Begeleiding

Krijg je hulp van TCP.e om zelfstandig te kunnen leven of heb je dagbesteding? Dan wordt deze hulp in 2021 vergoed door de gemeente. Deze begeleiding valt dan onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *