hassanmosul@hotmail.com

Behandeling van gezins- en relatietherapie

Gezins- en relatietherapie zijn vormen van systeemtherapie. Bij systeemtherapie gaat men er van uit dat klachten of problemen samenhangen met de omgeving, het ‘systeem’ waarin zij optreden. De omgeving kan een gezin of familie zijn, maar ook de werkomgeving, de school, de sociale of culturele omgeving waarin men leeft. Problemen beïnvloeden op hun beurt ook …

Behandeling van gezins- en relatietherapie Read More »

Behandeling van agressie regulatieproblematiek

Stoornissen in de impulsbeheersing zijn vaak goed te behandeling middels cognitieve gedragstherapie en psychotherapie en psycho-educatie:   psycho-educatie over de stoornis, uitleg over de te volgen behandelstrategie en de daarmee te bereiken doelen, en verhogen van de motivatie van de cliënt om wat aan zijn gedrag te veranderen; inventarisatie van risicosituaties of waarschuwingssignalen; ontwikkelen van …

Behandeling van agressie regulatieproblematiek Read More »

Medicamenteuze behandeling ( Psychofarmaca)

Psychofarmaca zijn medicijnen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen. Deze medicijnen worden altijd voorgeschreven door een specialist (psychiater bijvoorbeeld) en mogen alleen verstrekt worden door een professional die daartoe bevoegd is. Medicatie kan bijdragen aan de vermindering van klachten en symptomen, vaak naast een behandeling door een psycholoog. Langdurig …

Medicamenteuze behandeling ( Psychofarmaca) Read More »

Systematisch desensitisatie

Systematische desensitisatie is het systematisch ongevoelig maken voor het onderwerp van de angststoornis door middel van het voorstellen/visualiseren van het onderwerp van de angst. Het gaat hier dus om het inbeelden van je angst voor spinnen. Toepassingen van systematische desensitisatie Systematische desensitisatie  is een geschikte behandeling wanneer de therapeut zijn inspanningen richt op het elimineren …

Systematisch desensitisatie Read More »

Inzichtgevende psychotherapie

Een inzichtgevende (psychodynamische) psychotherapie is gericht op het zicht krijgen op terugkerende –niet adequate- interactiepatronen die vaak zijn ontstaan in de kindertijd en die het leven van iemand (ernstig) kunnen belemmeren. Bewustwording van deze patronen, op een meer emotioneel niveau, kan het voor iemand mogelijk maken andere en gezondere keuzes te leren maken in het …

Inzichtgevende psychotherapie Read More »

E-health

Online contact en diagnosestelling met en door zorgverleners is een efficiënte manier van zorgverlening. E-health is, kort gezegd, het toepassen van digitale middelen in de zorg. Dat is een heel breed begrip.  Digitale middelen die mensen helpen om meer grip te krijgen op hun eigen geluk en gezondheid. Denk aan (zelfhulp)modules, videobellen of oefenplannen. Middelen …

E-health Read More »

Cliëntgerichte therapie

Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet uw psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar u aanspreekt als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft. Clientgerichte psychotherapie is een vorm van inzichtgevende psychotherapie. In de cliëntgerichte therapie staat, …

Cliëntgerichte therapie Read More »