Alcohol of drugsafhankelijk (Licht tot matige problematiek)

Wat zijn drugs/ middelen

Drugs zijn middelen met een psychoactieve werking. Dit betekent dat ze de hersenen prikkelen, waardoor er geestelijke of lichamelijke effecten optreden. Iemand wordt bijvoorbeeld heel actief (stimulerende werking), of juist heel traag (verdovende werking). Ook kunnen drugs het bewustzijn veranderen. De gebruiker gaat de wereld (heel) anders zien en beleven. Hoe schadelijk drugsgebruik is  hangt af van het middel en de hoeveelheid, de omgeving waarin gebruikt wordt en de persoonlijkheid van de gebruiker

Wat is  verslaving en hoe vaak komt voor

Verslaving komt helaas vaak voor. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 2 miljoen mensen die verslaafd zijn of een middel misbruiken( Jellinek). In meeste gevallen gaat het hierbij om de legale middelen alcohol, tabak en slaap- en kalmeringsmiddelen. Verslaving is lichamelijk en geestelijk afhankelijkheid van middelengebruik bijvoorbeeld  alcohol of drugs(  nicotine, wiet, speed…etc.).  Lichamelijke afhankelijkheid wil zeggen dat je lijf zo gewend is aan middelengebruik  dat je lichamelijke reacties krijgt als je een tijdje de middel niet gebruikt. Denk aan trillende handen, onrust, veel zweten, prikkelbaarheid  en slecht salpen . Geestelijke afhankelijkheid betekent dat je denkt dat je niet meer zonder middelen kunt en dat altijd middelen nodig hebt voor ontspanning, gezelligheid of om problemen te vergeten

.

Je spreekt van verslaving als je:

  • niet meer zonder een middel kunt, lichamelijk of psychisch ( zucht)
  • steeds meer nodig hebt van een bepaald middel om hetzelfde effect te bereiken( controle verlies)
  • ontwenningsverschijnselen krijgt als je niet gebruikt. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen zijn, zoals zweten of trillen. Of geestelijke verschijnselen zoals onrustig zijn of in paniek raken als je het middel niet gebruikt
  • meer dan de helft van de dag bezig bent met het gebruik door erover te denken, het te verkrijgen of daadwerkelijk te gebruiken
  • financieel en sociaal achteruitgang

Soorten verslaving

Er bestaan twee soorten verslavingen: aan stoffen (alcohol en drugs zoals cocaïne, speed, wiet…etc) en gedrag (gok- en gameverslaving). Alcohol- en drugsverslaving bestaan al eeuwen, de afgelopen jaren zijn daar steeds nieuwe vormen bijgekomen, denk aan gamen en medicijn.

Hoe raak je verslaafd?

Je raakt niet zomaar verslaafd, dat kan soms jarenlang duren. Aan bepaalde middelen zoals heroïne, tabak en GBH raak je wel snel verslaafd. Het is een proces dat begint met experimenteren, overgaat in sociaal gebruik en kan omslaan in overmatig gebruik als je het neemt of doet om nare gevoelens of problemen te verdringen. Als je het steeds minder goed onder controle kunt houden, ontstaat verslaving. Je kunt niet meer zonder en je krijgt lichamelijke, psychische en/of sociale problemen.

Wat is de oorzaak van een verslaving?

Er bestaat niet één oorzaak van een verslaving. Vaak is het een combinatie van meerdere factoren, zoals:

  1. Erfelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat verslavingen in bepaalde families vaker voorkomen dan in andere. Hoe groot de kans is dat kinderen van verslaafde ouders, ook een verslaving ontwikkelen, is onbekend. Maar sommige onderzoeken tonen dat kinderen met een ouder die drinkt anderhalve keer zoveel kans op een verslaving hebben dan andere kinderen.
  2. Omgeving. Hoe is iemand opgevoed? Wat voor gedrag is iemand gewend van ouders of andere familieleden? Zijn er problemen in het gezin? Heeft iemand ingrijpende dingen meegemaakt?
  3. Psychische problemen. Als iemand stress ervaart, is hij kwetsbaarder voor een verslaving. Stress activeert namelijk de hersengebieden voor verlangen en verslaving. Verder gaat een alcohol- of drugsverslaving vaak samen met andere psychische aandoeningen, zoals angststoornissen, depressie of ADHD.
  4. Type middel. Het ene middel is verslavender dan het andere middel. Zo zijn heroïne en nicotine bij veel mensen al na enkele keren verslavend, terwijl cannabis minder verslavend is. Dit komt doordat heroïne en nicotine veel meer invloed hebben op het hersengebied voor verlangen en verslaving.

Gevolgen van verslaving

Problematisch middelengebruik kan sluipenderwijs overgaan in een verslaving en het brengt allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee: van een verhoogd valrisico tot kanker, hart- en vaatziekten en psychiatrische en cognitieve stoornissen. Daarnaast  ook vaak sprake  van sociale en financiële problemen, slechtere prestaties op school of werk  door het gebruiken van middelen .Bij veel mensen die kampen met problematisch middelengebruik is er sprake van gedragsverandering en agressie, oneerlijkheid en vermijding. Het middelengebruik neemt vaak een centrale rol in iemands leven in: tijdens gebruik wordt het stoppen een soort preoccupatie. Als het lukt even te stoppen, denkt iemand juist veel aan het weer gebruiken.

Afkicken voor een leven zonder verslaving

TCP beidt alleen ambulante behandeling gericht op stoppen met  licht tot matig gebruik van alcohol, nicotine en wietgebruik. Deze behandeling bestaat uit medicatie ondersteuning en groepstherapie gericht op psycho-educatie , terugval preventie  en volhouden abstinentie. Verslavingen staan meestal niet op zichzelf. Vaak speelt er meer: stress, ongelukkig zijn, relatieproblemen of onverwerkte jeugdtrauma’s. Daarom kijkt onze behandeling verder dan je verslaving. De oorzaak begrijpen en aanpakken is het begin van je nieuwe leven.Herstellen van een verslaving is wel degelijk mogelijk. Neem contact op en zet stap voor stap weer koers richting een leven zonder verslaving

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *