ADHD/ADD

ADHD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. Dit kan ervoor zorgen dat u zich moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid bent (aandachtsproblemen), ondoordacht beslissingen neemt en te snel tot actie overgaat (impulsiviteit) en lichamelijk overactief bent of u altijd onrustig voelt (hyperactiviteit). ADHD zonder hyperactiviteit werd vroeger ook wel ADD genoemd

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). ADHD leidt tot levenslange problemen met aandacht of concentratie, moeite met organiseren, hyperactief of overbeweeglijk zijn en impulsiviteit. Bevolkingsonderzoek geeft aan dat ADHD in de meeste culturen optreedt bij ongeveer 5% van de kinderen en bij ongeveer 2,5% van de volwassenen.

De diagnose ADHD wordt vaak al op jonge leeftijd gesteld. Vaak vallen kinderen op vanwege hun hyperactieve gedrag en impulsiviteit. Er zijn veel volwassenen die ook op latere leeftijd klachten houden. Bij volwassenen staan vooral aandachts- en concentratieproblemen op de voorgrond.

ADHD/ADD symptomen

Aandachtsproblemen

 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite met het afmaken van dingen
 • Overgaan van de ene op de andere activiteit
 • Geen overzicht hebben over hoofd- en bijzaken
 • Slecht kunnen plannen, organiseren en kiezen
 • Slechts kort kunnen lezen
 • Alleen concentratie op kunnen brengen als het onderwerp erg interessant is
 • Moeite met luisteren, met het tot zich door laten dringen van informatie
 • Moeite met het invullen van formulieren, instructies begrijpen en onthouden
 • Vergeetachtig zijn
 • Vaak dingen kwijt zijn
 • Chaotisch zijn

Hyperactiviteit

 • Moeite met stilzitten
 • Altijd bezig zijn
 • Steeds moeten lopen
 • Een gevoel van innerlijke rusteloosheid
 • Friemelen
 • Slecht kunnen ontspannen
 • Druk praten
 • Fanatiek sporten

Impulsiviteit

 • Woedeuitbarstingen
 • Impulsaankopen
 • Dingen er uitflappen: zeggen wat je denkt
 • Anderen in de rede vallen
 • Ongeduldig zijn
 • Gokken
 • Vreetbuien
 • Impulsief relaties en banen aangaan of verbreken

Is ADHD erfelijk?

ADHD is meestal aangeboren. Dit wil niet zeggen dat een kind geboren wordt met ADHD, maar wel met de aanleg voor ADHD. De aandoening is voor deel erfelijk. Als je ouders of eventuele broers of zussen ook ADHD hebben is er een grote kans dat je zelf ook ADHD hebt. De diagnose ADHD wordt vaak al voor het zevende levensjaar gesteld. In Nederland heeft ongeveer 3 op de 100 mensen ADHD of ADD.

Hoe ontstaat ADHD?

ADHD ontstaat waarschijnlijk door problemen in de communicatie tussen verschillende hersengebieden. Signalen tussen hersencellen worden doorgegeven door ‘boodschapperstoffen’, die neurotransmitters heten. Uit onderzoek blijk dat mensen met ADHD minder van bepaalde boodschapperstoffen hebben. Daarom is het lang vasthouden van de aandacht moeilijk voor ADHD’ers. Ook hebben zij problemen met het beheersen van bewegingen en impulsen en met het sturen en plannen van gedrag.

Hoe krijg je ADHD?

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ook wel ADHD) is meestal aangeboren. Dus het zit vaak in de familie, maar het kan ook wel eens een generatie overslaan. Heel soms krijgen mensen ADHD door zuurstofgebrek bij de geboorte. Je hebt ADHD dus al vanaf de kinderleeftijd, meestal met een begin voor het 12e jaar.

Comorbiditeit bij ADHD

Bij ongeveer driekwart van de kinderen en volwassenen met ADHD is er sprake van comorbiditeit.

 • angst- en stemmingsstoornissen,
 • slaapstoornissen
 • eet(bui)stoornissen
 • gedragsstoornissen
 • middelenmisbruik
 • autismespectrumstoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen vaak samen met ADHD.
 • Somatisch verhoogde kans op obesitas (en daarmee op onder andere diabetes, hypertensie, hart- en vaatziekten en kanker)

 Mensen met ADHD hebben een hoger risico op ongelukken en vroeg overlijden, op leer- en werkproblemen, onderpresteren, relatieproblemen en partnergeweld, drugs- en alcoholmisbruik, tienerzwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen, op zelfbeschadiging, suïcidepogingen en criminaliteit; ook hebben zij een slechtere lichamelijke gezondheid (Michielsen, 2012)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *