Aanmelden

Intake vragenlijst

Het doel van deze vragenlijst is voorafgaand aan het intakegesprek informatie te verkrijgen over jou, jouw klachten en persoonlijke achtergrond. Deze informatie dient als ondersteuning van het intakegesprek. Alle door jou verstrekte informatie valt onder het beroepsgeheim en de wet op privacy bescherming. Jou gegevens worden dan ook strikt vertrouwelijk behandeld.